STROKE en LET

Met ingang van de eerste wedstrijd 2019 wordt de "STROKE" regel weer toegepast voor alle wedstrijden.

Nederland was het enige land dat de "STROKE" regel niet toepaste in de wedstrijden.

Nu wordt er dus in alle wedstrijden volgens de Internationale regels van de IRF (International Ricochet Federation) gespeeld. 

Wij menen door het respecteren van de Internationale Ricochet spelregels voor alle Nationale wedstrijden het spel zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en klaar te zijn voor deelname aan Internationale wedstrijden, zoals het DUTCH OPEN.

Dit houdt tevens in dat er voor de wedstrijden scheidsrechters worden aangewezen die beslissen of een bal "IN" of "OUT" is en of er een "LET" of "STROKE" gegeven wordt.

De beslissing van de Scheidsrechter is bindend en niet aanvechtbaar door de spelers.

Wel mag er door de spelers bij de wedstrijd gevraagd worden om een 2e Scheidsrechter.

Wij wensen jullie allemaal een super leuk en sportief Ricochet jaar!

Ricochet Bond Nederland